Uitkering voor zelfstandige ondernemers

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Of wilt u uw eigen bedrijf beëindigen? Dan hebt u mogelijk recht op een bijstandsuitkering op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Voorwaarden

Om een bijstandsuitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent ondernemer, u wilt een bedrijf beginnen of uw bedrijf beëindigen;
  • U bent 18 jaar of ouder maar nog niet met pensioen;
  • U woont in Nederland;
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U hebt geen recht op een andere uitkering.

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor starters, bestaande bedrijven, oudere ondernemers en ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf.

Uitkering of bedrijfskapitaal

Er zijn 2 vormen van bijstandsverlening mogelijk:

  • Een periodieke uitkering. De duur hiervan is afhankelijk van uw situatie;
  • Bedrijfskapitaal. Dit verstrekken we in de vorm van een rentedragende geldlening.

Ondersteuning/re-integratie

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u plannen om te starten als zelfstandig ondernemer? Neem dan contact op met uw casemanager werk. De casemanager bepreekt de plannen met u en verwijst u eventueel voor verdere ondersteuning.