Uitkering voor zelfstandige ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en kunt u de eindjes nog niet óf niet meer aan elkaar knopen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een aanvullende uitkering of een lening voor bedrijfskapitaal op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Kijk voor meer informatie op www.155.nl. En doe de check of u recht heeft op Bbz op: www.krijgikbbz.nl.

Vormen van bijstandsverlening

Er zijn 2 vormen van bijstandsverlening mogelijk:

  • Een periodieke uitkering. De duur hiervan is afhankelijk van uw situatie.
  • Bedrijfskapitaal. Dit verstrekken we in de vorm van een rentedragende geldlening.

Voorwaarden

Om een bijstandsuitkering aan te vragen, voldoet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een starter, een gevestigde, een oudere, beëindigende zelfstandige tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U woont in Waalre.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar.
  • U heeft een (gezamenlijk) inkomen onder het sociaal minimum.

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor starters, bestaande bedrijven, oudere ondernemers en ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf. Voor meer informatie, neem contact op met de afdeling Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) van de gemeente Veldhoven via 14 040. De gemeente Waalre werkt op het gebied van werk en inkomen samen met de gemeente Veldhoven.

Ondersteuning/re-integratie

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u plannen om te starten als zelfstandig ondernemer? Neem dan contact op met uw consulent werk van het CMD. De consulent bepreekt de plannen met u en verwijst u eventueel voor verdere ondersteuning.

Over Rood helpt ondernemers

Over Rood is een landelijke non-profit organisatie die ondernemers met financiële zorgen bijstaat. U bent uiteraard welkom met een administratieve vraag, maar we bieden u met name ondersteuning als u in financiële problemen zit en er alleen niet uit komt. U kunt een verzoek om gebeld te worden indienen op de website van Over Rood.