Om mantelzorg te verlenen kan het fijn zijn om dicht bij de verzorgde te wonen. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

  1. Inwonen; samen met de mantelzorger vormt u één huishouden. Hiervoor hoeft geen ruimte verbouwd te worden aan de bestaande woning. Het gaat hier slechts om een verhuizing van de mantelverzorger dan wel mantelontvanger. (Dit is altijd vergunningvrij),
  2. Nieuwbouw realiseren bij de eigen woning voor mantelzorg;
  3. Het uitbreiden/verbouwen van een bestaand bouwwerk (uitbouw, aanbouw of bijgebouw) voor mantelzorg;
  4. Een mobiele mantelzorgwoning in het buitengebied bouwen/plaatsen;

Mantelzorgwoning bouwen of verbouwen

Het kan zijn dat u de mantelzorgwoning vergunningvrij mag (ver)bouwen of uitbreiden. Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen. Landelijk is geregeld onder welke voorwaarden bepaalde bouwwerken vergunningvrij kunnen worden gerealiseerd.

Een mantelzorgwoning kan in bepaalde gevallen vergunningvrij worden gerealiseerd. Of dit voor u geldt kunt u controleren op de website van Rijksoverheid.

Vergunningsplichtig een mantelzorgwoning bouwen of verbouwen

Het kan zijn dat uw plannen voor het realiseren van de mantelzorgwoning toch vergunningsplichtig zijn. Wij adviseren u dan om contact op te nemen met de gemeente om uw plannen te bespreken.

De mantelzorgwoning dient te voldoen aan onder andere de vereisten die staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierin staan regels opgenomen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Voor een mantelzorgwoning moet u ook voldoen aan gebruiksvoorwaarden:

  • Er mogen zich maximaal twee personen vestigen in de mantelzorgwoning. Van deze twee personen dient ten minste één persoon een mantelzorger of mantelontvanger zijn.
  • De verzorging moet op dit moment nodig zijn (niet in de nabije toekomst).
  • De mantelzorger wordt niet betaald.
  • Er is een medische verklaring of indicatie dat mantelzorg nodig is.
  • Als de mantelverzorging stopt, hoeft de zorgwoning niet in alle gevallen te worden afgebroken. Wel dienen de voorzieningen te worden verwijderd. (bijvoorbeeld een keuken, toilet en badkamer)

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met team Vergunningen van de gemeente. Dit kan via de e-mail op vergunningen@waalre.nl of via telefoonnummer 040-2282500.

Algemene informatie over mantelzorgwoning

Lees voor meer informatie over een mantelzorgwoning op de website van Kenniscentrum InfoMil en website van Rijksoverheid.