Jeugd en onderwijs

  • Jeugdhulp

    Meestal kunt u zelf uw gezinsleven prima organiseren. Voor ondersteuning kunt u een beroep doen op professionele hulp.

  • Leerlingenvervoer

    Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet of niet zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Door een ziekte of handicap.

  • Regionaal meldpunt bij acute crisis bij kinderen en jongeren

    SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant is hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren tot 23 jaar betrokken zijn.