Jeugd en onderwijs

 • Jeugdhulp

  Meestal kunt u zelf uw gezinsleven prima organiseren. Voor ondersteuning kunt u een beroep doen op professionele hulp.

 • Landelijk Register Kinderopvang

  Zoekt u opvang voor uw kind? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en peuterspeelzalen.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet of niet zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Door een ziekte of handicap.

 • Regionaal meldpunt bij acute crisis bij kinderen en jongeren

  SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant is hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren tot 23 jaar betrokken zijn.