Burgeragenderingsinitiatief

Als inwoner van Waalre kunt u de raad vragen een onderwerp in de raadsvergadering te bespreken. Dit doet u met een burgeragenderingsinitiatief.

Spelregels

  • U bent inwoner van Waalre
  • U bent minstens 16 jaar
  • Uw voorstel krijgt steun van een substantieel aantal inwoners uit de gemeente Waalre, van 16 jaar en ouder
  • Uw voorstel moet gaan over een onderwerp dat hoort tot de bevoegdheid van de raad. Een burgeragenderingsinitiatief kan bijvoorbeeld niet gaan over:
    • onderwerpen waarover de raad in de afgelopen 2 jaar een besluit heeft genomen;
    • klachten of bezwaren tegen het gemeentebestuur of de gemeentelijke organisatie;
    • privézaken;

De precieze regels zoals de gemeenteraad die heeft vastgelegd vindt u in de verordening burgeragenderingsinitiatief.

Verschillen burgeragenderingsinitiatief en burgerinitiatief

Een burgeragenderingsinitiatief en burgerinitiatief zijn in Waalre twee verschillende dingen. Een burgerinitiatief is een concreet idee voor de verbetering van de woon- en leefomgeving. Een burgerinitiatief kunt u aanmelden bij de adviseur burgerparticipatie. U hoeft daarvoor niet eerst langs de raad. Elders op deze website vindt u informatie over het burgerinitiatief.

Burgeragenderingsinitiatief indienen

Het is belangrijk in een voorstel voor het burgeragenderingsinitiatief uw vraag aan de raad goed te verwoorden. We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over hebt: wat kunt u wel en niet op de agenda laten zetten? Hoe moet u dit opschrijven en aanleveren? Als u hierover denkt, raden we u aan altijd eerst contact te zoeken met de griffier. Hij kan u uitleggen welke onderwerpen geschikt zijn voor een burgeragenderingsinitiatief en u helpen om er optimaal gebruik van te maken. De griffier is bereikbaar via griffie@waalre.nl en 040 2282500.