Burgeragenderingsinitiatief

Als inwoner van Waalre kun je de raad vragen een onderwerp in de raadsvergadering te bespreken. Dit doe je met een burgeragenderingsinitiatief. 

Spelregels

  • je bent inwoner van Waalre
  • je bent minstens 16 jaar
  • je voorstel krijgt steun van een substantieel aantal inwoners uit de gemeente Waalre, van 16 jaar en ouder
  • je voorstel moet gaan over een onderwerp dat hoort tot de bevoegdheid van de raad. Een burgeragenderingsinitiatief kan bijvoorbeeld niet gaan over:
    • onderwerpen, waarover de raad in de afgelopen 2 jaar een besluit heeft genomen;
    • klachten of bezwaren tegen het gemeentebestuur of de gemeentelijke organisatie;
    • privézaken;

De precieze regels zoals de gemeenteraad die heeft vastgelegd vind je in de verordening burgeragenderingsinitiatief.

Verschillen burgeragenderingsinitiatief en burgerinitiatief

Een burgeragenderingsinitiatief en burgerinitiatief zijn in Waalre twee verschillende dingen. Een burgerinitiatief is een concreet idee voor de verbetering van de woon- en leefomgeving. Een burgerinitiatief kun je aanmelden bij de adviseur burgerparticipatie. Je hoeft daarvoor niet eerst langs de raad. Elders op deze website vind je informatie over het burgerinitiatief.

Burgeragenderingsinitiatief indienen

Het is belangrijk in een voorstel voor het burgeragenderingsinitiatief je vraag aan de raad goed te verwoorden. We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt: wat kun je wel en niet op de agenda laten zetten? Hoe moet je dit opschrijven en aanleveren? Als je hierover denkt, raden we je aan altijd eerst contact te zoeken met de griffier. Hij kan je uitleggen welke onderwerpen geschikt zijn voor een burgeragenderingsinitiatief en je helpen om er optimaal gebruik van te maken. De griffier is bereikbaar via griffie@waalre.nl en 040 2282500.