Burgerinitiatief

Heeft u als inwoner van Waalre een goed idee voor de verbetering van de woon- en leefomgeving, dan kunt u dit idee indienen als burgerinitiatief.

Samen zijn wij Waalre. De gemeente werkt dan ook graag samen met inwoners aan een nog fijnere, mooiere en betere woongemeente. En u als Waalrenaar weet als geen ander wat de wensen en de behoeftes zijn in onze gemeente. Juist daarom vindt de gemeente het belangrijk dat u ideeën met ons deelt en met ons samen werkt aan het verbeteren van de leefomgeving. Zo kunnen we samen bijdragen aan een nog fijner Waalre.

Uw initiatief delen met de gemeente

Wat is een burgerinitiatief?

U heeft een goed idee voor uw buurt, wijk of voor heel  Waalre en u bent hier enthousiast over. Uw enthousiasme over dit idee maakt andere inwoners óók enthousiast. Samen werkt u dit idee uit tot een plan. Om uw idee uit te kunnen voeren heeft u alleen nog wel wat ondersteuning nodig. Neem het initiatief en deel uw idee en plan met de gemeente. We gaan met u in gesprek om te kijken op welke manier wij als gemeente ondersteuning kunnen bieden.

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën!

Voorwaarden

Het initiatief moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, namelijk:

 • Het initiatief ligt bij de inwoners van Waalre
 • Het heeft positieve invloed op de inwoners en omgeving van Waalre
 • Het heeft geen winstoogmerk
 • Het eigenaarschap van het initiatief ligt bij u als inwoners
 • De gemeente kan hierbij een ondersteunende rol hebben

Hoe ondersteunt de gemeente Waalre?

De gemeente kan u ondersteunen door u door te verwijzen naar de juiste mensen of organisaties. Bijvoorbeeld door haar netwerk te benutten of haar kennis in te zetten om uw initiatief verder te brengen. In sommige gevallen verlenen we subsidie.

Burgerinitiatief ingediend, wat nu?

Binnen 2 weken neemt de adviseur burgerparticipatie, contact met u op. Die stemt samen met u af wat de volgende stap gaat worden. In de meeste gevallen is dit een gesprek waarin u uw plan toelicht, zodat we gezamenlijk na kunnen gaan welke ondersteuning van de gemeente nodig en mogelijk is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het indienen van een burgerinitiatief? Neem dan contact op met de adviseur burgerinitiatief, via het e-mailadres burgerinitiatief@waalre.nl

Gerealiseerde initiatieven

Om een beeld te schetsen van wat nu precies een burgerinitiatief is kunt u hieronder eerder genomen initiatieven bekijken. Alle initiatieven hebben bijgedragen aan het realiseren van een prettig leefklimaat voor de inwoners van Waalre, waar we trots op zijn! Staat uw initiatief er over een tijdje ook bij?

 • Speeltuin Kosterhof

  • Renate van der Steen heeft op 15-jarige leeftijd een plan bedacht voor het realiseren van een speeltuin in haar wijk. Ze heeft geld ingezameld met hulp van sponsoren en zij is met dit initiatief naar de gemeente gestapt. In samenwerking met de gemeente heeft ze deze speeltuin kunnen realiseren voor het plezier van vele kinderen in de buurt
 • Kwiekroute

  • Een inwoner van Waalre had het idee om een kwiek beweegroute te realiseren in Waalre. Langs deze route kunnen verschillende oefeningen gedaan worden, waarmee de kracht, balans en evenwicht worden getraind. Deze kwiekroute is inmiddels in samenwerking met de gemeente gerealiseerd.