De gemeente heeft een zorgplicht voor het afvalwater. Dat wil zeggen dat we het gemeentelijk rioolstelsel onderhouden, om ervoor te zorgen dat het afvalwater van iedere aangesloten woning kan worden afgevoerd. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel. De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor de riolering die op het eigen perceel ligt.

Hoe werkt de riolering?

In veel gevallen heeft een woning een vrij verval huisaansluiting. Een vrij verval aansluiting is een rioolaansluiting die volgens het principe “vrij verval” afstroomt. Dit betekent dat het water afstroomt naar het laagst gelegen punt. Dit type aansluiting wordt met een ontstoppingsstuk op de erfgrens gekoppeld aan het gemeentelijk riool. In het buitengebied wordt het afvalwater van woningen met een drukrioolstelsel ingezameld. Een pomp zorgt ervoor dat het afvalwater over langere afstanden kan worden verplaatst.

Rioolverstopping verhelpen

Een verstopping in het riool is vervelend. Heeft u een verstopping op uw eigen terrein? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het ontstoppen van het riool en betaalt u zelf de kosten. Zit de verstopping in de gemeentelijke riolering op  gemeentelijk terrein? Dan herstelt de gemeente de leiding op de gemeentegrond en betaalt de gemeente de kosten. Zie pagina rioolverstopping melden.

Nieuwe huisaansluiting riolering aanvragen

Wilt u een nieuwe huisaansluiting voor afvalwater op het gemeentelijk riool aanvragen? Dat regelt u via de gemeente. Vraag tijdens de (nieuw)bouw van de woning een omgevingsvergunning in. De kosten zijn afhankelijk van het type aansluiting. Voor een standaard huisaansluiting rekent de gemeente €1.250,-. Lees meer over het aanvragen van een rioolaansluiting.