Extreme regenval

Extreme regenval komt steeds vaker voor. In korte tijd valt er een grotere hoeveelheid water dan bij een normale regenbui. In 2020 kreeg een deel van onze gemeente te maken met tot 65 mm neerslag in één uur. Ons rioolstelsel kan, net als de meeste rioolstelsels in Nederland, die grote hoeveelheid water in korte tijd niet afvoeren. Het gevolg is dat straten blank komen te staan en dat in sommige gevallen het water in uw woning naar binnen stroomt.

Wat gebeurt er met het rioolstelsel bij extreme regenval?

Het stelsel is niet ontworpen om zoveel water in zo'n korte tijd te verwerken. Het riool zelf, de afvoer richting de rioolwaterzuivering en de overstorten richting de beken raken overbelast bij een hevige bui. Hierdoor komt het gehele stelsel vol te staan en kunnen de kolken tijdelijk niet meer afvoeren. De straat loopt vol met water dat vervolgens wordt afgevoerd naar de lagergelegen stukken. Deze lagergelegen stukken ervaren dan de meeste overlast. Pas als de intensiteit van de regen vermindert, kan het stelsel het water weer snel genoeg afvoeren. Dan zakt het waterniveau in het stelsel, en zorgen de kolken er weer voor dat de straat droog komt te staan.  

Wat doet de gemeente?

De aanpak van wateroverlast staat bij ons continu hoog op de agenda. Na de overlast van 2016 en 2020 is er een inventarisatie onder inwoners gedaan naar de wateroverlast. We hebben sindsdien al flink geïnvesteerd in locaties die als grootste knelpunt uit de inventarisatie kwamen. En we blijven dat ook doen; er zijn projecten in uitvoering en er staan diverse projecten op de planning. Dat vraagt ook tijd. Het is niet mogelijk om ons rioleringsstelsel op korte of middellange termijn zodanig aan te passen dat een extreme regenbui zonder overlast kan worden verwerkt. Water op straat blijft in dit soort extreme situaties dus nog even onvermijdelijk.

Ik heb wateroverlast na een hevige regenbui

Dat is heel vervelend. Als u lekkage heeft of er zijn ruimtes in uw woning ondergelopen met water, moet u dit zelf oplossen. Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk om wateroverlast in uw woning te voorkomen of te verhelpen. Het rioolstelsel is aangelegd om een zware bui te kunnen bergen en af te voeren, bij zwaardere of langdurige buien wordt het water opgevangen in straten en groen, bij extreme buien kan het in de woning komen. Op de site Kaartviewer - Klimaateffectatlas kunt u zien waar water komt te staan bij een extreme bui.