Water in de kruipruimte, een vochtige woning, schimmelvorming of een drassige tuin kunnen het gevolg zijn van hoge grondwaterstanden. Heeft u een probleem met grondwater dan vraagt u zich natuurlijk af wat er aan gedaan kan worden en wie dit gaat uitvoeren. Meer informatie leest u in de informatiebrochure grondwater (PDF, 525.5 kB) en, indien u last heeft van huiszwam, in huiszwam: wat nu? (PDF, 36.3 kB). Heeft u vragen, mail dan naar gemeente@waalre.nl.

Grondwater: Arembergstraat en omgeving

In de Arembergstraat en een aantal omliggende straten is gedurende een jaar de grondwaterstand gemeten. Uit deze metingen blijkt dat de grondwaterstand in delen van het gebied structureel te hoog is. Als gevolg daarvan heeft de gemeente besloten dat er in het gebied drainage wordt aangelegd. In de presentatietekening (PDF, 276.2 kB) is weergegeven waar deze drainage komt te liggen.

Informatiebijeenkomst

Op 12 juni 2018 is er voor de buurtbewoners een inloopbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn onder andere de tekening 'ontwatering drainage- incl. achterpaden' (PDF, 633.8 kB) vertoond, waarop te zien is wat de werking is van deze drainage. U kunt ook de gehele presentatie van de informatiebijeenkomst (PDF, 2.3 MB) bekijken.

Planning

Door de aannemer is inmiddels een planning (PDF, 42.0 kB) opgesteld. Hij gaat met twee ploegen werken. Ploeg 1 begint in de Willemstraat en gaat via de Prins Mauritsweg naar de Sophiastraat. Ploeg 2 gaat van de Willem Frisostraat via de Frederik Hendrikstraat naar de Ernst Casimirstraat. De werkzaamheden starten op 14 augustus en zijn naar verwachting eind oktober afgerond. Voordat de werkzaamheden in uw stuk van de straat beginnen krijgt u nog een brief

Meer informatie

Indien u vragen heeft tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Den Ouden of de toezichthouder namens de gemeente. Beide kunt u vinden in de rode keet bij het parkeerterrein van de hockeyvereniging aan de Arembergstraat.