Water in de kruipruimte, een vochtige woning, schimmelvorming of een drassige tuin kunnen het gevolg zijn van hoge grondwaterstanden. Heeft u een probleem met grondwater dan vraagt u zich natuurlijk af wat er aan gedaan kan worden en wie dit gaat uitvoeren. Meer informatie leest u in de informatiebrochure grondwater (PDF, 525.5 kB). Heeft u vragen, mail dan naar water@waalre.nl

Grondwater: Arembergstraat en omgeving

Vanaf de zomer van 2014 zijn op zes plekken in de buurt van de Arembergstraat e.o. een jaar lang de grondwaterstanden gemeten. Hieruit blijkt dat de grondwaterstand in een deel van het gebied hoog is. De metingen zijn uitgevoerd door Arcadis en in een rapport (PDF, 3.0 MB) beschreven. Als gevolg van deze metingen laat de gemeente momenteel onderzoeken welke mogelijkheden er qua maatregelen zijn voor zowel de gemeente als de perceeleigenaren. De resultaten van het vervolgonderzoek zijn eind oktober bekend. Daaropvolgend wordt door de gemeente een besluit genomen over eventuele maatregelen.