Evenement: melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Evenementen en corona

Het is nu niet bekend hoe de coronacrisis zich verder gaat ontwikkelen. Dit betekent dat u nu een evenement kan aanvragen, maar dat in de toekomst kan blijken dat het evenement alsnog niet door mag gaan of dat er aanvullende eisen worden gesteld.

Voorwaarden evenementenmelding

  • Zijn er op het evenement minder dan 300 personen gelijktijdig aanwezig?
  • Wordt er voor het evenement een straat of straten afgesloten die op de kaart (PDF, 348.5 kB) NIET blauw gekleurd is/zijn of waarvan de straatnaam NIET wordt genoemd op de kaart?
  • Voldoet u aan de algemene voorwaarden? Deze vindt u terug in het Evenementenbeleid.

Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden dan kunt u een evenementenmelding indienen. Deze melding moet uiterlijk 3 weken vóór aanvang van het evenement ingediend zijn. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Heeft u binnen 10 werkdagen na het indienen van de melding geen bericht ontvangen voor nadere voorschriften of een besluit van de burgemeester om het evenement te verbieden, dan mag u het evenement organiseren.

Formulier melding evenementen (PDF, 183.9 kB)

Voorwaarden evenementenvergunning

  • Zijn er op het evenement 300 of meer personen gelijktijdig aanwezig?
  • Wordt er voor het evenement een straat of straten afgesloten die op de kaart (PDF, 348.5 kB) blauw gekleurd zijn of waarvan de straatnaam wordt genoemd op de kaart?

Worden bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen. De vergunning moet uiterlijk 6 weken vóór aanvang van het evenement aangevraagd zijn.

Aan het indienen van een aanvraag van een evenementenvergunning zijn legeskosten verbonden.

Aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF, 206.0 kB)

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft: