Evenement: melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Evenementen en corona

Voor het organiseren van evenementen gelden aanvullende voorwaarden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Evenementen kunnen worden georganiseerd als hier aan wordt voldaan. Voor evenementen, doorstroomlocaties en sportevenementen gelden verschillende voorwaarden, die vindt u op de site van de Rijksoverheid. De coronamaatregelen kunnen heel snel wijzigen. Hou hiermee rekening bij uw aanvraag en uw aanvraagtermijn.

COVID-19 Protocol

Vanwege COVID-19 moet u als organisator kunnen aantonen op welke manier aan de algemene regels omtrent de COVID-19 maatregelen wordt voldaan.

Een complete vergunningaanvraag bevat een beschrijving welke maatregelen u treft om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en hoe u voldoet aan de Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19, een zogenaamd COVID-19 protocol. Als deze informatie ontbreekt bij een aanvraag of melding, kunnen we deze niet in behandeling nemen.

Bij aanscherpingen van de coronamaatregelen, kan de vergunning alsnog worden ingetrokken of dienen de te nemen coronamaatregelen te worden aangepast. De mogelijk hieruit voortvloeiende risico’s komen volledig voor rekening en risico van aanvrager/vergunninghouder. Organisatoren dienen dit risico mee te wegen in hun overwegingen.

Voorwaarden evenementenmelding

  • Zijn er op het evenement minder dan 300 personen gelijktijdig aanwezig?
  • Wordt er voor het evenement een straat of straten afgesloten die op de kaart (PDF, 348.5 kB) NIET blauw gekleurd is/zijn of waarvan de straatnaam NIET wordt genoemd op de kaart?
  • Voldoet u aan de algemene voorwaarden? Deze vindt u terug in het Evenementenbeleid.

Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden dan kunt u een evenementenmelding indienen. Deze melding moet uiterlijk 3 weken vóór aanvang van het evenement ingediend zijn. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Heeft u binnen 10 werkdagen na het indienen van de melding geen bericht ontvangen voor nadere voorschriften of een besluit van de burgemeester om het evenement te verbieden, dan mag u het evenement organiseren.

Formulier melding evenementen (PDF, 183.9 kB)

Voorwaarden evenementenvergunning

  • Zijn er op het evenement 300 of meer personen gelijktijdig aanwezig?
  • Wordt er voor het evenement een straat of straten afgesloten die op de kaart (PDF, 348.5 kB) blauw gekleurd zijn of waarvan de straatnaam wordt genoemd op de kaart?

Worden bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen. De vergunning moet uiterlijk 6 weken vóór aanvang van het evenement aangevraagd zijn.

Aan het indienen van een aanvraag van een evenementenvergunning zijn legeskosten verbonden.

Aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF, 206.0 kB)

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft: