Evenement: melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Evenementen niet toegestaan

Tot op heden is het door de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 niet toegestaan evenementen te vergunnen en plaats te laten vinden. Vergunningsaanvragen ingediend vóór 15 mei 2021 kunnen daarom niet in behandeling worden genomen.

In het openingsplan gepubliceerd door de Rijksoverheid op 13 april 2021 wordt aangegeven dat evenementen waarschijnlijk toegestaan gaan worden vanaf 16 juni 2021. Dit betekent dat u vanaf 15 mei 2021 een aanvraag kan indienen om een evenement te organiseren vanaf 16 juni 2021. Wij nemen deze aanvragen in behandeling met het voorbehoud dat uw evenement mogelijk alsnog niet, of slechts in aangepaste vorm doorgang kan vinden.

Voor meldingenevenementen

Omdat wij wettelijk gebonden zijn aan een beslistermijn van 10 werkdagen voor een evenementenmelding, is het niet mogelijk uw evenementenmelding voor evenementen al formeel in te dienen.

Om u tegemoet te komen, kunt u wel een informele evenementenmelding middels het ‘Formulier melding evenementen’ op de website doen. Wij nemen de melding dan alvast informeel in behandeling.

Als de landelijke maatregelen evenementen weer toelaten en uw melding binnen deze maatregelen georganiseerd kan worden, wordt deze informele melding omgezet naar een formele evenementenmelding waarvan u een goedkeuring ontvangt.

Voor evenementenvergunningen

Voor evenementen met een datum ná 16 juni, kan dus vanaf 15 mei 2021 een vergunning aangevraagd worden. Wij zullen de formele vergunningsbehandeling dan opstarten. De Covid-19 toets wordt uitgesteld tot ongeveer 2-3 weken voor het evenement. Dit betekent dat de behandelingstermijn tussentijds eventueel verlengd kan worden. Als uw vergunningsaanvraag aan zowel de formele- als de Covid-19 toets voldoet, zal uw vergunning verleend worden.

Vanwege Covid-19 moet je als organisator kunnen aantonen op welke manier aan de algemene regels omtrent de Covid-19 maatregelen wordt voldaan. Een complete evenementenmelding of vergunningaanvraag bevat een beschrijving welke maatregelen u treft om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan en hoe je voldoet aan de Tijdelijke Regeling Maatregelen Covid-19, een zogenaamd Covid-19 protocol. Als deze informatie ontbreekt bij een aanvraag of melding, kunnen we deze niet in behandeling nemen.

Bij aanscherpingen van de coronamaatregelen, kan de vergunning alsnog worden ingetrokken of dienen de te nemen Covid-maatregelen te worden aangepast. De mogelijk hieruit voortvloeiende risico’s komen volledig voor rekening en risico van aanvrager/vergunninghouder. Organisatoren dienen dit risico mee te wegen in hun overwegingen.

Voorwaarden evenementenmelding

  • Zijn er op het evenement minder dan 300 personen gelijktijdig aanwezig?
  • Wordt er voor het evenement een straat of straten afgesloten die op de kaart (PDF, 348.5 kB) NIET blauw gekleurd is/ zijn?
  • Voldoet u aan de algemene voorwaarden (PDF, 701.1 kB)?

Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden dan kunt u een evenementenmelding indienen. Deze melding moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Heeft u binnen 10 werkdagen na het indienen van de melding geen bericht ontvangen voor nadere voorschriften of een besluit van de burgemeester om het evenement te verbieden, dan mag u het evenement organiseren.

Formulier melding evenementen (PDF, 183.9 kB)

Voorwaarden evenementenvergunning

Zijn er op het evenement 300 of meer personen gelijktijdig aanwezig? En/of wordt er voor het evenement een straat of straten afgesloten die op de kaart (PDF, 348.5 kB) blauw gekleurd zijn? Dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen. De vergunning moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement aangevraagd zijn.

Aan het indienen van een aanvraag van een evenementenvergunning zijn legeskosten verbonden.

Aanvraag formulier evenementenvergunning (PDF, 206.0 kB)

Terugkerend evenement

Heeft u eerder een evenementenvergunning verleend gekregen? En had u daarbij aangegeven dat het een terugkerend evenement betreft? Dan kunt u voor de komende editie het formulier 'Terugkerend evenement' (PDF, 67.1 kB) invullen en bij de gemeente indienen.

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft: