Evenement: melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Evenementen toegestaan vanaf 10 juli

Vanaf 10 juli 2021 zijn eendaagse evenementen met vaste zitplaats en op 1,5 meter afstand mogelijk. Evenementen zonder vaste zitplaats én meerdaagse evenementen met een overnachting zijn tot 14 augustus niet toegestaan.

Als gemeente volgen wij de landelijke richtlijnen en vragen wij  u om als organisator van een evenement uw eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen. U bent als organisator namelijk verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels welke volgen uit de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19. U kunt de regels omtrent het organiseren van een evenement in coronatijd vinden op de site van de Rijksoverheid.

Voorwaarden evenementenmelding

  • Zijn er op het evenement minder dan 300 personen gelijktijdig aanwezig?
  • Wordt er voor het evenement een straat of straten afgesloten die op de kaart (PDF, 348.5 kB) NIET blauw gekleurd is/ zijn?
  • Voldoet u aan de algemene voorwaarden (PDF, 701.1 kB)?

Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden dan kunt u een evenementenmelding indienen. Deze melding moet uiterlijk 3 weken vóór aanvang van het evenement ingediend zijn. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Heeft u binnen 10 werkdagen na het indienen van de melding geen bericht ontvangen voor nadere voorschriften of een besluit van de burgemeester om het evenement te verbieden, dan mag u het evenement organiseren.

Formulier melding evenementen (PDF, 183.9 kB)

COVID-19 en evenementenvergunningen 

Vanwege COVID-19 moet u als organisator kunnen aantonen op welke manier aan de algemene regels omtrent de COVID-19 maatregelen wordt voldaan. Als organisator van een evenement kunt u ervoor kiezen om een evenement te organiseren met de 1,5 meter afstandsregel of om een evenement te organiseren met toegangsbewijzen.

Een complete vergunningaanvraag bevat een beschrijving welke maatregelen u treft om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en hoe u voldoet aan de Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19, een zogenaamd COVID-19 protocol. Als deze informatie ontbreekt bij een aanvraag of melding, kunnen we deze niet in behandeling nemen.

Bij aanscherpingen van de coronamaatregelen, kan de vergunning alsnog worden ingetrokken of moeten de te nemen COVID-maatregelen worden aangepast. Risico’s die hier mogelijk uit voortvloeien, komen volledig voor rekening en risico van aanvrager/vergunninghouder. Organisatoren moeten dit risico meewegen in hun overwegingen.

Voorwaarden evenementenvergunning

  • Zijn er op het evenement 300 of meer personen gelijktijdig aanwezig?
  • Wordt er voor het evenement een straat of straten afgesloten die op de kaart (PDF, 348.5 kB) blauw gekleurd zijn?

Worden bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen. De vergunning moet uiterlijk 6 weken vóór aanvang van het evenement aangevraagd zijn.

Aan het indienen van een aanvraag van een evenementenvergunning zijn legeskosten verbonden.

Aanvraag formulier evenementenvergunning (PDF, 206.0 kB)

Terugkerend evenement

Heeft u eerder een evenementenvergunning verleend gekregen? En had u daarbij aangegeven dat het een terugkerend evenement betreft? Dan kunt u voor de komende editie het formulier 'Terugkerend evenement' (PDF, 67.1 kB) invullen en bij de gemeente indienen.

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft: