Alcoholwetvergunning

Als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Dit geldt zowel voor horecabedrijven en slijterijen als voor instellingen als sportkantines, culturele centra en buurthuizen.

Aanvragen

U vraagt een alcoholwetvergunning aan als:

 • U een horecabedrijf start, overneemt of een nieuwe vestiging opent
 • U het interieur van een bestaande horecazaak dusdanig verbouwt dat de inrichting verandert
 • De ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van V.O.F. naar eenmanszaak

Horecabedrijven en slijterijen

Lever de volgende formulieren en bijlagen volledig ingevuld en compleet aan, voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht:

 • Aanvraagformulier alcoholwetvergunning model A (PDF, 140.4 kB)
 • Bijlage behorende bij Model A Verklaring van leidinggevende werkzaam in de inrichting (PDF, 97.0 kB)
 • Kopie Verklaring Sociale Hygiëne van elke leidinggevende (origineel dient getoond te worden)
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst van elke leidinggevende
 • Kopie paspoort of ID-kaart van alle personen op het aanvraagformulier (geen rijbewijs)
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 2 maanden
 • Verklaring van een gecertificeerd installatiebureau m.b.t. gegevens capaciteit mechanische ventilatie
 • Plattegrond/tekening op schaal van het bovenaanzicht van het horecabedrijf inclusief terras
 • BIBOB-vragenformulier (PDF, 202.4 kB) met bijlagen. Dit formulier levert u ingevuld en ondertekend in, samen met de documenten en bewijsstukken die worden gevraagd. U kunt dit per mail verzenden aan bibob@waalre.nl of in een gesloten envelop per post of afgeven aan de receptie (vermeld op de envelop: t.a.v. Team Bibob, vertrouwelijk niet openen)

Sportkantines, culturele centra en buurthuizen (paracommerciële instellingen)

Lever de volgende formulieren en bijlagen volledig ingevuld en compleet aan. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.

 • Aanvraagformulier alcoholwetvergunning model B (PDF, 133.1 kB)
 • Bijlage behorende bij Model B Verklaring van leidinggevende werkzaam in de inrichting (PDF, 93.9 kB)
 • Kopie Verklaring Sociale Hygiëne van elke leidinggevende (origineel dient getoond te worden)
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst van elke leidinggevende
 • Kopie paspoort of ID-kaart van alle personen op het aanvraagformulier (geen rijbewijs)
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 2 maanden
 • Bestuursreglement
 • Barreglement
 • Plattegrond/tekening op schaal van het bovenaanzicht van het horecabedrijf (inclusief terras)
 • Verklaring van een gecertificeerd installatiebureau m.b.t. gegevens capaciteit mechanische ventilatie

De formulieren worden bij voorkeur digitaal opgestuurd naar vergunningen@waalre.nl.

Melden leidinggevende

Wilt u een leidinggevende melden of wijzigen? Lever dan de volgende formulieren en bijlagen aan:

Prijs

Soort vergunning Prijs
Kosten van vergunningen
Aanvraag alcoholwetvergunning model A € 411,10
Aanvraag alcoholwetvergunning model B € 411,10
BIBOB-toets gratis
Melding leidinggevende € 55,30
Extra leidinggevende melden € 55,30
Controle op inrichtingseisen door gemeente gratis
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet € 49,70

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd Bibob-onderzoek gehouden. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB). Door deze wet kan de gemeente voorkomen dat ze ongewild strafbare feiten mogelijk maakt.

Afhandeling

De gemeente beslist binnen 8 weken na uw aanvraag of de alcoholwetvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd. Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan worden altijd gescreend bij politie en justitie.

Ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende drank

Schenkt of verkoopt u tijdelijk buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol? Dan heeft u een ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende drank nodig. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.

Deze ontheffing kunt u gemakkelijk online aanvragen via de pagina Alcoholontheffing op onze website.