Overige vergunningen

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. 

Voor de volgende activiteiten kunt u een vergunning aanvragen of een melding doen:

Neem contact op met de gemeente voor:

  • inzamelen van geld;
  • plaatsen van speelautomaten;
  • verhuren van een huis dat te koop staat;
  • houden van een betoging of demonstratie;
  • een melding geluidsnormen/verlichting voor incidentele festiviteiten doen;
  • parkeren van reclamevoertuigen of voertuigen van een autobedrijf op de openbare weg;
  • houden van bijen;
  • het stoken van vuur in de open lucht;
  • inrichten van een camping of kampeerterrein buiten een bestaand kampeerterrein;