• Bedrijventerrein

    Op de website 1-loket.org kunnen bedrijven kijken welke vestigingsmogelijkheden er zijn in het Stedelijk Gebied Eindhoven.

  • Brandveilig gebruik

    Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw.

  • Centrum Den Hof

    Ondernemers, eigenaren en de gemeente zijn samen aan de slag om van het (winkel)centrum Den Hof weer een sfeervol en levendig dorpshart te maken.

  • Drank- en horecavergunning

    Als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

  • Evenement melding of vergunning

    Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

  • Horecatijden

    Exploiteert u een horeca inrichting? Dan moet u zich houden aan de vastgestelde openings- en sluitingstijden.

  • Overige vergunningen

    In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  • Lichtmastreclame

    Ondernemers uit Waalre hebben de mogelijkheid om hun bedrijfsactiviteiten via lichtmastreclame bekend te maken.

  • Inkoop en aanbestedingen

    Op deze pagina vindt u informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Waalre.

  • Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

    Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) zoekt initiatieven die bestaande bedrijventerreinen een boost geven.