Brandveilig gebruik

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw. Lopen de mensen in uw gebouw een verhoogd risico bij brand? Dan moet u een gebruiksmelding indienen. Dit kan via het Omgevingsloket.

Regels brandveilig in Bouwbesluit

In bepaalde gevallen moet u een gebruiksmelding voordat een gebouw in gebruik genomen kan worden. De regels hiervoor staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Wanneer een gebruiksmelding?

  • Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur
  • Bij een woonfunctie voor zorg

Ook is een gebruiksmelding verplicht voor een niet-woonfunctie als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in artikel 6.6 Bbl. Een gebruiksmelding kunt u indienen via het www.omgevingswet.overheid.nl. Let op! De gebruiksmelding moet u tenminste 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken indienen.

Controle op brandveiligheid

De gemeente of brandweer controleert of het gebruik van het gebouw aan de algemene eisen van Besluit bouwwerken leefomgeving en eventueel opgelegde nadere eisen voldoet. Als u niet aan de voorschriften voldoet, kan de gemeente een dwangsom opleggen of (een deel van) het gebouw sluiten.