Brandveilig gebruik

Iedere ondernemer is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van zijn gebouw. Lopen de mensen in uw gebouw een verhoogd risico bij brand? Dan moet u een gebruiksmelding indienen of een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket Online.

Regels brandveilig in Bouwbesluit

Gebruikt u een gebouw waarin veel mensen samenkomen? Dan moet het gebouw brandveilig zijn. De regels hiervoor staan in het Bouwbesluit 2012.

Wanneer een gebruiksmelding?

  • Voor het gebruik van gebouwen met verblijf voor meer dan 50 mensen, zoals middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten;
  • Voor het verhuren van kamers aan 5 of meer personen;

Gebruiksmelding indienen via het Omgevingsloket Online Let op! De gebruiksmelding moet u tenminste 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken indienen.

Wanneer een omgevingsvergunning?

  • Voor het aanbieden van een nachtverblijf aan meer dan 10 personen;
  • Voor het aanbieden van een dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar;
  • Voor het aanbieden van een dagverblijf aan lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Voorbeelden hiervan zijn een kinderdagverblijf, basisschool of hotel.
Omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online. Dit kan eventueel tegelijkertijd met een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor andere activiteiten.

Bij de omgevingsvergunning geldt dat u het gebouw pas mag gaan gebruiken als de omgevingsvergunning is verleend. De omgevingsvergunning brandveilig gebruik verloopt volgens de uitgebreide procedure van de Algemene wet bestuursrecht, met een doorlooptijd van maximaal 26 weken. Dien de aanvraag daarom tenminste 26 weken van tevoren in.

Kosten

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning brengen wij u legeskosten in rekening. Het bedrag is afhankelijk van de gebruiksoppervlakte. U vindt een overzicht van de tarieven in de tarieventabel die bij de legesverordening hoort.

Controle op brandveiligheid

De gemeente of brandweer controleert of het gebruik van het gebouw aan de algemene eisen van het Bouwbesluit 2012 en eventueel opgelegde nadere eisen voldoet. Als u niet aan de voorschriften voldoet, kan de gemeente een dwangsom opleggen of (een deel van) het gebouw sluiten.