Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig.

Schenkt of verkoopt u tijdelijk buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol? Dan heeft u een ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende drank nodig. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.

Alcoholontheffing aanvragen