Gemeente Waalre streeft de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord na: in 2030 is er 49 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990. Daarbij zetten wij in op een bijna volledige duurzame energievoorziening in 2050!

De energietransitie is een opgave die ons allemaal aangaat: inwoners, ondernemers en overheden. De fossiele brandstoffen raken op en ook klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar. Bij gemeente Waalre zien we het belang van het creëren van een toekomstbestendige omgeving. Samen werken we aan een duurzame, schone en groene gemeente. Een fijne plek om  te wonen, leven en recreëren. Dit betekent:

 • Een bijna volledige duurzame energievoorziening in 2050, door middel van:
  • Energie besparen
  • Van aardgas naar duurzame warmtebronnen 
  • Inzet op opwekken van duurzame elektriciteit 
 • Een aanpak op klimaatverandering, door middel van:
  • Een klimaatbestendige omgeving creëren
  • Wateroverlast beperken
  • Hittestress verminderen

Dit kunnen we alleen bereiken als we het samen doen met onze gemeenschap! We helpen elkaar duurzame keuzes te maken en pakken het samen aan in de gemeente Waalre.

Beleidsnotitie Duurzame nieuwbouw

In maart 2022 is de beleidsnotitie Duurzame nieuwbouw (PDF, 781.7 kB) vastgesteld. In de beleidsnotitie Duurzame nieuwbouw zijn ambities vertaald naar concrete speerpunten en accenten voor de toekomstige nieuwbouw in gemeente Waalre.

Zelf aan de slag

Bekijk wat jij al kan doen op de pagina Zelf aan de slag.