Groene omgeving

Gemeente Waalre streeft de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord na: in 2030 is er 49 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990. Daarbij zetten wij in op een bijna volledige duurzame energievoorziening in 2050!

De energietransitie is een opgave die ons allemaal aangaat: inwoners, ondernemers en overheden. De fossiele brandstoffen raken op en ook klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar. Bij gemeente Waalre zien we het belang van het creëren van een toekomstbestendige omgeving. Samen werken we aan een duurzame, schone en groene gemeente. Een fijne plek om  te wonen, leven en recreëren. Dit betekent:

 • Een (bijna) volledige duurzame energievoorziening in 2050, doormiddel van:
  • Energie besparen
  • Van aardgas naar duurzame warmtebronnen 
  • Inzet op opwekken van duurzame elektriciteit 
 • Een aanpak op klimaatverandering, doormiddel van:
  • Een klimaatbestendige omgeving creëren
  • Wateroverlast beperken
  • Hittestress verminderen

Dit kunnen we alleen bereiken als we het samen doen met onze gemeenschap! We helpen elkaar duurzame keuzes te maken en pakken het samen aan in de gemeente Waalre.

Let op!Wist je dat gemeente Waalre in Brabant op nummer 1 staat van groenste tuinen met 55 procent begroeiing?

Aan de slag

Bekijk wat jij al kan doen op de pagina Aan de slag.