Mogelijkheden en regelingen voor bedrijven

Er zijn verschillende mogelijkheden, regelingen en subsidies om uw bedrijf (verder) te verduurzamen. Op deze pagina leest u er meer over.

Wat zijn verduurzamingsmogelijkheden en regelingen voor bedrijven?

Stappenplan pand verduurzamen

Voorbeeld stappenplan: Energie besparen | Regionaal Energieloket

Wetgeving

Waar moet jouw bedrijf aan voldoen? Wet- en regelgeving | Regionaal Energieloket

  • Wet milieubeheer energiebesparing en informatieplicht -> verplicht ondernemers die meer dan 50.000kWh elektra of 25.000m3 aardgas per jaar gebruiken om te besparen op energie. Zij moeten hier eens in de 4 jaar over rapporteren.
  • EED Energie-audit -> Bedrijven met 250 fte of meer en/of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen zijn verplicht om de EED auditplicht uit te voeren. Dit met als doel om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik en de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. EED-auditplicht (rvo.nl)
  • Energielabel C verplichting kantoren -> kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht label C hebben. Energielabel C kantoren (rvo.nl) Voldoet uw kantoor hier niet aan en bent u wel Label C plichtig? Ga dan zo snel mogelijk aan de slag:
  1. Maatwerkadvies aanvragen
  2. Subsidie aanvragen
  3. Installateurs vinden
  4. Laat nieuw energielabel opstellen en registreren. Kijk op de website van regionaalenergieloket en vink in het linkermenu 'Energielabel' aan onder 'Advies'.

Mogelijke subsidies en financiering

Zakelijke huur en verhuur panden

Zakelijke huurders en verhuurders | Regionaal Energieloket Waar loop je tegenaan als je zakelijk een bedrijfspand huurt of verhuurt? Bij wie liggen de verplichtingen/ rechten?