Mogelijkheden en regelingen voor bedrijven

Susan en JimWeten wat voor jouw bedrijf de beste verduurzamingsstap is? Neem contact op met de bedrijvencoaches van gemeente Waalre.

Wat doet de bedrijvencoach?

De bedrijvencoaches beantwoorden graag alle vragen die je hebt rondom de verduurzaming van jouw bedrijf. Denk aan onderwerpen als isoleren, ventileren, zonnepanelen, warmtepompen, opwek en verwarmen. Daarnaast staan zij je bij in alle processen die je tijdens de verduurzaming tegenkomt. Zo nemen financieringsmogelijkheden met je door. En helpen je om slimme keuzes te maken. De bedrijvencoaches horen daarnaast graag of en waarbij je problemen ervaart bij de verduurzaming van jouw bedrijf en ondersteunen je hierin. De hulp van de bedrijvencoaches is gratis. We bieden al onze ondernemers graag een vrijblijvende koffieafspraak aan. Maak direct een afspraak via duurzaam@waalre.nl.

Wat levert verduurzaming jou op?

Naast dat je de wereld een stapje in de goede richting helpt, heb je als ondernemer zelf ook profijt van verduurzaming van jouw onderneming.

  1. Kosten verlagen door energiebesparing
    Energiebesparing is mogelijk door warmteverlies te minimaliseren of energiezuinige producten te gebruiken. Bekijk welke maatregelen je als ondernemer zelf kunt nemen.
  2. Versterking van bedrijfsimago door bewust te ondernemen
    Op deze manier investeer je in de toekomstbestendigheid van je onderneming. Een duurzaam imago kan helpen om zowel nieuwe klanten als personeel te verwerven.
  3. Helpt te voldoen aan verplichte wetgevingen
    Doe de wetcheck energiebesparing en je ziet een overzicht van jouw energiebesparingsverplichtingen.

Energiebesparingsplicht

Deze wet verplicht ondernemers die meer dan 50.000kWh elektra of 25.000m3 aardgas per jaar gebruiken om te besparen op energie. Zij moeten hier eens in de 4 jaar over rapporteren.

EED Energie-audit

Bedrijven met 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen van verbonden ondernemingen en/of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen zijn verplicht om de EED auditplicht uit te voeren. Dit met als doel om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik en de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

Energielabel C verplichting kantoren

Kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht label C hebben. Voldoet uw kantoor hier niet aan en bent u wel Label C plichtig?

BENG norm nieuwbouw

Voor nieuwe bedrijfsgebouwen geldt dat deze moeten voldoen aan de BENG norm (bijna energie neutraal). BENG is nu ook onderdeel van Omgevingswet, Besluit bouwwerken leefomgeving (artikel 4.148 lid 1).

Subsidies en regelingen voor ondernemers en bedrijven

Subsidies en regelingen Wat is het?
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) Subsidie voor warmtepomp, zonneboiler en kleinschalige windturbines
Subsidieregeling verduurzaming MKB Ondersteuning MKB’ers bij het inhuren van adviseurs voor o.a. energieadvies op maat en uitvoering
Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers Belastingvoordeel
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Belastingvoordeel, voor investering in duurzame bedrijfsmiddelen
Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) Extra onderpand om financiering voor onderneming te krijgen
Subsidie stimulering Duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) Subsidie voor hernieuwbare energie productie of CO2 reducerende technieken.
Regeling groenprojecten Leningen tegen lagere rente voor duurzame projecten
BNG Duurzaamheidsfonds Maatwerklening en Sportlening Financiering voor zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies
Energie-innovatie – topsector energie Voor innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen
Subsidie coöperatieve energieproductie (SCE) Tijdelijk gesloten, elk jaar nieuwe aanvraagronde tot 1 april 2026.
Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) 2024 is laatste jaar voor de SEBA.
Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) Nieuwe aanvraagronde wordt verwacht vanaf half maart 2024
Milieu investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL) Belastingvoordeel