Overzicht bestuur en organisatie

 • Adviescommissies

  De gemeente Waalre heeft een aantal adviescommissies. Zij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

 • Beleid en regelgeving

  Bekendmakingen, verordeningen, beleidsplannen en -beleidsnota's.

 • College B&W

  Het College van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Gemeentefinanciën

  Om het gemeentebeleid mogelijk te maken is geld nodig. Deze financiële onderbouwing van het beleid is opgebouwd uit verschillende fasen.

 • Gemeenteraad

  De Waalrese gemeenteraad telt 17 leden verdeeld over zeven fracties.

 • Openbare besluitenlijsten

  Na iedere vergadering van het college van burgemeester en wethouders verschijnt de openbare besluitenlijst. Daarin leest u over welke onderwerpen het college welk besluit genomen heeft.

 • Organisatiestructuur

  Lees meer over de verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie en hoe de organisatie is opgebouwd.

 • Vacatures en stages