Overzicht bestuur en organisatie

 • Adviescommissies

  De gemeente Waalre heeft een aantal adviescommissies. Zij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

 • Beleid en regelgeving

  Bekendmakingen, verordeningen, beleidsplannen en -beleidsnota's.

 • Besluitenlijsten B&W

  Welke besluiten heeft het college de afgelopen tijd genomen?

 • College B&W

  Het College van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Gemeentefinanciën

  Om het gemeentebeleid mogelijk te maken is geld nodig. Deze financiële onderbouwing van het beleid is opgebouwd uit verschillende fasen.

 • Gemeenteraad

  De Waalrese gemeenteraad telt 17 leden verdeeld over zeven fracties.

 • Vacatures en stages

  Bij de gemeente Waalre zetten medewerkers zich in voor een optimale dienstverlening aan inwoners en bedrijven en het organiseren van lokale democratie.