Organisatiestructuur

Onze gemeentelijke organisatie kent 9 verschillende teams. Elk team wordt aangestuurd door een manager. U leest hieronder meer over de organisatie.

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) houdt zich bezig met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulp of Minimaregelingen. Inwoners kunnen bij het CMD terecht voor vragen over zelfstandig blijven wonen, de opvoeding van het kind, leerplicht, inkomensondersteuning en mantelzorg.

Financiën en WOZ belastingen

Het team financiën en WOZ belastingen ondersteunt en adviseert alle afdelingen binnen de gemeente, waardoor het bestuur, managementteam en medewerkers hun werk goed kunnen uitoefenen.

Informatisering en automatisering (I&A)

Team I&A is houdt zich bezig met alles rondom I&A, denk aan informatieveiligheid en privacy, maar ook alle ICT processen en automatisering. Ook dit team ondersteunt en adviseert alle afdelingen binnen de gemeente, waardoor het bestuur, managementteam en medewerkers hun werk goed kunnen uitoefenen.

Inwonerszaken

Team Inwonerszaken beantwoordt vragen van inwoners en bedrijven en op het verstrekken van producten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de aanvraag van een rijbewijs of ID-bewijs. Maar ook trouwen, scheiden, verhuizen, erkennen van een kind, geboorteaangifte, uittreksel of Verklaring omtrent gedrag opvragen, regel je hier.

Openbare Ruimte

Het team Openbare Ruimte houdt zich bezig met alles rondom ruimtelijke ontwikkeling, groen en infrastructuur.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Het team Ruimtelijke Ontwikkeling houdt zich bezig met alles rondom wonen, economie en grondzaken.

Sociale Ontwikkeling

Team Sociale Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het beleid van welzijn, onderwijs, sport, cultuur, jeugdzorg, openbare orde en veiligheid, sociale voorzieningen en volksgezondheid.

Strategie, Bestuur en Ondersteuning (SBO)

Het team ondersteunt en adviseert alle afdelingen binnen de gemeente, waardoor het bestuur, managementteam en medewerkers hun werk goed kunnen uitoefenen. Team SBO bestaat uit clusters communicatie, strategie, juridische zaken, (bestuurs)ondersteuning en HR.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) houdt zich bezig met regels in de fysieke leefomgeving. Zoals het verlenen van bouw- en evenementenvergunningen en het houden van toezicht en handhaving op vergunningen en verordeningen.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van de burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en functioneert als algemeen directeur.

Managementteam

De gemeentesecretaris vormt samen met drie strategisch managers het strategisch managementteam. Zij zijn elk verantwoordelijk voor verschillende teams met teammanagers. Iedere strategisch manager werkt samen met drie teammanagers. In totaal zijn er negen teammanagers, elk manager van één team. Het strategisch management en de teammanagers vormen samen het managementteam en zijn integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie.

Griffie

De griffie ondersteunt de raadsleden. De gemeenteraad is de werkgever van de griffie. De griffier en griffiemedewerkers worden door de gemeenteraad benoemd.

Organogram gemeente Waalre

Organogram van de gemeente Waalre

Klik hier om het organogram te vergroten.

Werken bij de gemeente Waalre

De gemeente Waalre is een moderne gemeente met een hoge mate van betrokkenheid. Bij elkaar, bij ons werk en bij onze inwoners. De lijnen zijn kort, zowel onderling als richting bestuur. We weten wat we aan elkaar hebben en zoeken gemakkelijk de samenwerking op. Met totaal 130 medewerkers werken we enthousiast, professioneel, collegiaal, zorgvuldig én flexibel.

Benieuwd naar de vacatures of meer weten over de organisatie? Neem een kijkje op onze website Werken voor Waalre.