Organisatiestructuur

Onze gemeentelijke organisatie kent verschillende teams, verdeeld over vier afdelingen. Elke afdeling wordt aangestuurd door een manager. U leest hieronder meer over deze onderdelen van de organisatie.

Afdeling Dienstverlening

De afdeling Dienstverlening is verantwoordelijk voor het leveren van producten en diensten aan inwoners, bedrijven en instellingen.

Team Inwonerszaken beantwoordt vragen van inwoners en bedrijven en op het verstrekken van producten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de aanvraag van een rijbewijs of ID-bewijs. Maar ook trouwen, scheiden, verhuizen, erkennen van een kind, geboorteaangifte, uittreksel of Verklaring omtrent gedrag opvragen, regel je hier.

Ook het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is onderdeel van de afdeling. Dit team houdt zich bezig met regels in de fysieke leefomgeving. Zoals het verlenen van bouw- en evenementenvergunningen en het houden van toezicht en handhaving op vergunningen en verordeningen.

Afdeling Leefomgeving

De afdeling Leefomgeving bestaat uit de teams Ruimtelijke Ontwikkeling (wonen, economie en grondzaken) en Openbare Ruimte (ruimtelijke ontwikkeling, groen en infrastructuur).

Afdeling Samenleving

De afdeling Samenleving bestaat uit team Sociale Ontwikkeling en het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD).

Team Sociale Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het beleid van welzijn, onderwijs, sport, cultuur, jeugdzorg, openbare orde en veiligheid, sociale voorzieningen en volksgezondheid.

Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) houdt zich bezig met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulp of Minimaregelingen. Inwoners kunnen bij het CMD terecht voor vragen over zelfstandig blijven wonen, de opvoeding van het kind, leerplicht, inkomensondersteuning en mantelzorg.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de teams Strategie, Bestuur en Ondersteuning (SBO), Informatie en Automatisering (I&A) en Financiën, WOZ en Belastingen (Financiën). De afdeling ondersteunt en adviseert alle afdelingen binnen de gemeente, waardoor het bestuur, managementteam en medewerkers hun werk goed kunnen uitoefenen.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van de burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en functioneert als algemeen directeur.

Managementteam

De gemeentesecretaris en de vier afdelingsmanagers vormen het managementteam. Het managementteam is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie.

Griffie

De griffie ondersteunt de raadsleden. De gemeenteraad is de werkgever van de griffie. De griffier en griffiemedewerkers worden door de gemeenteraad benoemd.

Organogram gemeente Waalre

Organogram van de gemeente Waalre

Klik hier om het organogram te vergroten.

Werken bij de gemeente Waalre

De gemeente Waalre is een moderne gemeente met een hoge mate van betrokkenheid. Bij elkaar, bij ons werk en bij onze inwoners. De lijnen zijn kort, zowel onderling als richting bestuur. We weten wat we aan elkaar hebben en zoeken gemakkelijk de samenwerking op. Met totaal 130 medewerkers werken we enthousiast, professioneel, collegiaal, zorgvuldig én flexibel.

Benieuwd naar de vacatures of meer weten over de organisatie? Neem een kijkje op onze website Werken voor Waalre.