Adviescommissies

De gemeente Waalre heeft een aantal adviescommissies. Zij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Welstandcommissie

De welstandcommissie is een onafhankelijke commissie die het college van B&W adviseert over de eisen van welstand bij bouw activiteiten. De vergaderingen zijn openbaar. Spreekrecht voor een aanvrager van een bouwplan moet aangevraagd worden.
Meer informatie: Team vergunningen (040-2282500)

Adviesraad Leerlingenvervoer

De adviesraad leerlingenvervoer bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer.  Zij behartigen de collectieve belangen.  De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijke beleid op het gebied van leerlingenvervoer betreffen.

Meer informatie: allvwaalre@gmail.com

Comité Gedecoreerde Inwoners

Het Comité Gedecoreerde Inwoners van Waalre organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle gedecoreerden in Waalre op Koningsdag. Het comité bestaat uit een gemeentelijke afvaardiging en inwoners van de gemeente. De leden van het comité hebben een ambassadeursrol in het stimuleren van aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Tevens ondersteunen zij aanvragers bij het invullen van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding.

Monumentencommissie

De monumentencommissie geeft het gemeentebestuur advies op het gebied van monumenten. De commissie adviseert over aanvragen voor wijziging van monumenten, het plaatsen van objecten op de monumentenlijst en over het vaststellen van subsidiabele kosten. 
Meer informatie: gemeente@waalre.nl

Participatieraad Sociaal Domein

De participatieraad adviseert het college van B&W over het Sociaal Domein. De raad bestaat uit inwoners van de gemeente.

Seniorenraad

De seniorenraad behartigt de belangen van alle Waalrese senioren en geeft advies aan het college.
Meer informatie: www.seniorenraadwaalre.nl