Raadsvergadering (besluitvormend) 20 december 2016

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal, Laan van Diepenvoorde 8 Waalre
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - B-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Molenstraat-Dreefstraat

7 - B-voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de afvalstoffenverordening

8 - B-voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2017

9 - B-voorstel tot het vaststellen van de 9e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de Nieuwsberichten van november 2016

10 - B-voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen Mosbroekseweg 4

11 - B-voorstel tot het aanstellen van mevrouw J. Stokmans als griffiemedewerker / plaatsvervangend griffier van de raad

12 - Sluiting