Raadsvergadering (besluitvormend) 3 december 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 12 november 2019

7 - A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te Aalst

8 - A-voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige afvalinzameling

9 - A-voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van het lidmaatschap van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) van de Werkgeversvereniging Gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen

10 - A-voorstel tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van het lidmaatschap van de GGD Brabant-Zuidoost van de Werkgeversvereniging Gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen

11 - Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: debat verhouding/samenwerking gemeenteraad - college

12 - Sluiting