Raadsvergadering (besluitvormend) 13 april 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 30 maart 2021

7 - B-voorstel tot instemmen kaders en inrichtingsvisie landgoed Gildebosch

8 - B-voorstel tot toekomstige invulling ‘Driehoek’ Waalre

9 - A-voorstel tot het vaststellen van het Controleprotocol en normenkader 2020

10 - Sluiting