Raadsvergadering (besluitvormend) 8 maart 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 15 februari 2022

7 - A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie Participatiewet

8 - A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam

9 - A-voorstel tot instemmen met de Cultuurnota Waalre

10 - A-voorstel tot het eenmalig afwijken "verordening commissie bezwaarschriften 2018"

11 - A-voorstel tot het beschikbaar stellen van frictiebudget arbeidsmarkt

12 - A-voorstel tot afrekening fractieondersteuning 2021

13 - Motie vreemd aan de orde van de dag Financiering sociaal domein

14 - Motie vreemd aan de orde van de dag Aanvullende maatregelen verkeersveiligheid Traverse

15 - Sluiting