Raadsvergadering (besluitvormend) 5 oktober 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 21 september 2021

7 - B-voorstel tot overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de N69

8 - B-voorstel tot het instemmen met de 'Programmering nieuwe Werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) 2021' (inclusief het financieel arrangement)

9 - A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”

10 - Motie vreemd aan de orde van de dag Windmolens

11 - Sluiting