Raadsvergadering (besluitvormend) 5 juni 2018

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd21:00 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 15 mei 2018

7 - B-Voorstel tot het vaststellen van de 4e Tussenrapportage (Turap)

8 - Verslag formateur

9 - Presentatie kandidaat wethouders

10 - Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022

11 - Voorstel tot het instellen van de commissie benoeming wethouders en drie leden van de raad te loten om in deze commissie plaats te nemen

12 - Initiatiefvoorstel tot benoeming wethouders (35-1 GW)

13 - Schorsing voor uitreiking benoemingsbrieven aan wethouders en opvolgende raadsleden

14 - Afleggen eed/belofte wethouders (41a GW en RvO)

15 - Voorstel tot het instellen van de commissie onderzoek geloofsbrieven en drie leden van de raad te loten om in deze commissie plaats te nemen

16 - Besluit toelating nieuwe raadsleden (V4 Kieswet en RvO)

17 - Afleggen eed/belofte nieuwe raadsleden

18 - Sluiting