Raadsvergadering (besluitvormend) 21 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 7 mei 2019

7 - B-voorstel tot het uitwerken van een ontwerp voor mogelijke herinrichting Gestelsestraat

8 - B-voorstel tot het kennisnemen van een lagere opbrengst kavelruil Dommeldal de Hogt

9 - B-voorstel tot het vaststellen van de 4e Tussenrapportage (Turap) 2019

10 - B-voorstel tot het met één jaar verlengen van de aan de heer A. Uijlenhoet verleende ontheffing van ingezetenschap

11 - B-voorstel tot afrekening fractieondersteuning 2018

12 - A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022

13 - A-voorstel tot het vaststellen van de ‘Startnotitie Jeugdbeleid en Verordening Jeugdhulp 2020’

14 - Motie D66 vreemd aan de orde van de dag agenda en stukken Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

15 - Sluiting