Raadsvergadering (besluitvormend) 23 februari 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 2 februari 2021

7 - A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021

8 - A-voorstel tot vaststellen Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes omgevingsvisie Waalre

9 - A-voorstel tot uiten van wensen en bedenkingen tegen voornemen toetreding aan Werkgeversorganisatie voor Veiligheidsregio’s door Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

10 - Sluiting