Raadsvergadering (besluitvormend) 18 april 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. M.F. Oosterveer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening door de voorzitter, burgemeester Oosterveer

2 - Vaststellen van de agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergaderingen, gehouden op 28 februari en 7 maart 2023

7 - B-voorstel tot vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Waalre

8 - B-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan De Bleeck 1

9 - B-voorstel tot het vaststellen van de Samenwerkingsagenda 2023-2026 Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

10 - B-voorstel tot vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan basisteam De Kempen 2023-2026 (IVP De Kempen)

11 - B-voorstel tot instemmen met de aanstelling adviseur veiligheid

12 - A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023

13 - A-voorstel tot kennisnemen van de Begroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 en indienen zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE)/Ergon

14 - A-voorstel tot afrekening fractieondersteuning 2022

15 - A-voorstel tot verlenen ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Oosterveer

16.a - Motie vreemd aan de orde van de dag: Verduurzaming woningen sociale huur met informatie van inwoners uit de praktijk

16.b - Motie vreemd aan de orde van de dag: Inwoners goed informeren met begrijpelijke taal en juiste toon

17 - Sluiting