Raadsvergadering (besluitvormend) 6 juli 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Voorstel tot het instellen van de commissie geloofsbrieven en drie leden van de raad te loten om in deze commissie plaats te nemen

4 - Voorstel tot toelating van een nieuw raadslid

5 - Beëdiging van het toegelaten raadslid

6 - Voorstel tot het benoemen van een nieuwe fractievertegenwoordiger namens de VVD fractie

7 - Beëdiging fractievertegenwoordiger

8 - Vragenhalfuur

9 - Mededelingen

10 - Ingekomen stukken

11 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 22 juni 2021

12 - B-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Bergstaete”.

13 - A-voorstel tot vaststellen van de jaarstukken 2020

14 - A-voorstel tot het vaststellen van de Kaderbrief 2022

15 - A-voorstel tot verlenen van uitvoeringskrediet ten behoeve van de aanleg en sanering van de openbare ruimte rondom Winkelcentrum de Voldijn

16 - A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het Klooster

17 - Informerende bespreking van het voorstel tot instemmen beleidsnotitie landgoederenbeleid

18 - Sluiting