Raadsvergadering (besluitvormend) 2 maart 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 23 februari 2021

7 - B-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Locatie Ligtvoet Aalst’

8 - A-voorstel tot vaststellen beelkwaliteitsplan dorpshart Aalst

9 - A-voorstel tot aanvragen suppletie uitkering "Bommenregeling" 2020

10 - Motie vreemd aan de orde van de dag: Antennes in woongebieden Waalre

11 - Sluiting