Raadsvergadering (besluitvormend) 20 september 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Voorstel tot het instellen van de commissie onderzoek geloofsbrieven en drie leden van de raad te loten om in deze commissie plaats te nemen

4 - Besluit toelating nieuw raadslid (V4 Kieswet en RvO)

5 - Beëdiging van het toegelaten raadslid

6 - Voorstel tot het benoemen van een nieuwe fractievertegenwoordiger namens de CDA fractie

7 - Beëdiging fractievertegenwoordiger

8 - Vragenhalfuur

9 - Mededelingen

10 - Ingekomen stukken

11 - Vaststellen van de besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergaderingen, gehouden op 12 en 14 juli 2022

12 - B-voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 895.000,- voor groot onderhoud openbare ruimte Mgr. Bannenberglaan en omgeving

13 - A-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Eindhovenseweg 29

14 - A-voorstel tot (her)benoemen voorzitter en leden commissie bezwaarschriften

15 - A-voorstel tot het aanwijzen van burgemeester Jan Boelhouwer als lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven en wethouder Kees Vortman als zijn plaatsvervanger

16 - A-voorstel tot het voorlopig vaststellen van het vergaderschema 2023

17 - A-voorstel tot het benoemen van een wethouder als adviseur van de Vertrouwenscommissie*

18 - A-voorstel tot het benoemen van een waarnemend raadsvoorzitter

19 - Motie vreemd aan de orde van de dag Mogelijkheden voor versnelling en waarborging sociale woningbouw

20 - Sluiting