Raadsvergadering (besluitvormend) 2 april 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - B-voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van de rioolvervanging Molenstraat e.o.

7 - B-voorstel tot instemmen met het proces en de planning samenspraak en participatiefase ontwerpfase Duurzaam door Waalre

8 - B-voorstel tot instemmen met het volgproces voor het project ‘Vitaal dorpshart Aalst’

9 - A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde

10 - Motie VVD vreemd aan de orde van de dag: Steun Muziekgebouw Eindhoven

11 - Sluiting