Raadsvergadering (besluitvormend) 27 oktober 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Voorstel tot het benoemen van een nieuwe fractievertegenwoordiger namens de fractie GroenLinks.

4 - Beëdigen fractievertegenwoordiger.

5 - Vragenhalfuur

6 - Mededelingen

7 - Ingekomen stukken

8 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 13 oktober 2020

9 - A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse Zuid

10 - A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Tuinen Oliemolen"

11 - Sluiting