Oordeelsvormende bijeenkomst 1 april 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.A.J. Claessen
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 16 maart 2021

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot instemmen kaders en inrichtingsvisie landgoed Gildebosch

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot toekomstige invulling ‘Driehoek’ Waalre

7 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Kadernota 2022 en 2e wijziging programmabegroting 2020 GGD Brabant Zuidoost

8 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Kadernota 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

9 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Kadernota 2022 Metropoolregio Eindhoven

10 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Kadernota 2022 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

11 - Sluiting