Oordeelsvormende bijeenkomst 6 juni 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd20:30 uur
VoorzitterDhr. J.A.J. Claessen
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening door de voorzitter, de heer J.A.J. Claessen

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Inspreekrecht

4 - Vaststellen van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 23 mei 2023

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen van de 2e tussenrapportage (turap) 2023

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie

7 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot incidentele investering CMD

8 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het instemmen met de eerste begrotingswijziging PlusTeam 2023 en 2024

9 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van het concept-Programmajaarverslag 2022 Metropoolregio Eindhoven

10 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2022 en meerjarenvisie 2023-2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

11 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Jaarstukken 2022 van de GGD Brabant-Zuidoost

12 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Jaarstukken 2022 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE)/Ergon

13 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot kennisnemen van de Jaarstukken 2022 PlusTeam

14 - Sluiting