Raadsvergadering (besluitvormend) 4 februari 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 21 januari 2020

7 - B-voorstel tot het vaststellen van de 1e Tussenrapportage (Turap) 2020

8 - A-voorstel tot het vaststellen van het procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart Aalst

9 - A-voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige afvalinzameling

10 - Sluiting