Raadsvergadering (besluitvormend) 6 juni 2017

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal, Laan van Diepenvoorde 8 Waalre
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 23 mei 2017

7 - B-voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied

8 - B-voorstel tot het vaststellen van het Pachtbeleid

9 - B-voorstel tot een zienswijze Begroting 2018 PlusTeam

10 - A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorp

11 - Sluiting