Raadsvergadering (besluitvormend) 7 januari 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Voorstel tot het benoemen van een fractievertegenwoordiger namens de fractie GroenLinks voor de resterende raadsperiode 2018-2022

4 - Beëdiging fractievertegenwoordiger GroenLinks

5 - Vragenhalfuur

6 - Mededelingen

7 - Ingekomen stukken

8 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 17 december 2019

9 - Interpellatiedebat

10 - A-voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen en Bomen

11 - A-voorstel tot opstellen beeldkwaliteitsplannen in centrumgebieden

12 - Motie vreemd aan de orde van de dag: Financiering Sociaal Domein Waalre

13 - Sluiting