Raadsvergadering (besluitvormend) 24 november 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 10 november 2020

7 - Voorstel tot het vaststellen van het vergaderschema 2021

8 - Voorstel tot afrekening fractieondersteuning 2019

9 - Voorstel tot het vaststellen van een raadsbrede agenda

10 - Verslag selectiecommissie

11 - Presentatie kandidaat wethouders

12 - Voorstel tot het instellen van de commissie benoeming wethouders en drie leden van de raad te loten om in deze commissie plaats te nemen

13 - Voorstel tot benoeming wethouders (35-1 GW)

14 - Afleggen eed/belofte wethouders (41a GW en RvO)

15 - Sluiting