Raadsvergadering (besluitvormend) 15 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergaderingen, gehouden op 30 juni, 7 juli en 20 augustus 2020

7 - B-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie inhuur derden

8 - B-voorstel tot besluitvorming over de toekomst van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

9 - B-voorstel tot herbenoemen van twee leden van de commissie bezwaarschriften

10 - A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Gezondheidscentrum Waalre

11 - Motie van wantrouwen wethouders

12 - Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willing

13 - Sluiting