Raadsvergadering (besluitvormend) 19 april 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Voorstel tot het benoemen van nieuwe fractievertegenwoordigers voor de raadsperiode 2022-2026

4 - Beëdiging fractievertegenwoordigers

5 - Vragenhalfuur

6 - Mededelingen

7 - Ingekomen stukken

8 - Vaststellen van de besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergaderingen, gehouden op 29 en 30 maart en 5 april 2022

9 - B-voorstel tot het vaststellen van de 2e en 3e Tussenrapportage (Turap) 2022

10 - Voorstel tot het gunnen van de opdracht 'Accountancy Waalre 2022 e.v.' aan Astrium Overheidsaccountants B.V. te Zoetermeer

11 - Sluiting