Raadsvergadering (besluitvormend) 16 april 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijsten van de besluitvormende raadsvergaderingen, gehouden op 26 maart en 2 april 2019

7 - B-voorstel tot het vaststellen van scenario voor de fase Heistraat zuid fase 2 in Waalre-noord

8 - A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2019

9 - A-voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 2019 en kennisnemen van de nieuwsberichten van maart 2019

10 - Sluiting