Raadsvergadering (besluitvormend) 3 maart 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 18 februari 2020

7 - A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht

8 - A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'

9 - A-voorstel tot het vaststellen van het controloprotocol en normenkader 2019 en verlenging contract met Astrium Accountants

10 - A-voorstel tot het vaststellen van de verordening herbenoemingsprocedure burgemeester gemeente Waalre 2020

11 - Benoemen leden vertrouwenscommissie

12 - Vragen gemeenteraad aan de commissie klankbordgesprekken.

13 - Sluiting