Raadsvergadering (besluitvormend) 9 juni 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 12 mei 2020

7 - B-voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie transitievisie warmte Waalre

8 - B-voorstel tot vaststellen Metropoolregio Eindhoven brede opgestelde streefbeeld Transitie Landelijk Gebied

9 - B-voorstel tot het met één jaar verlengen van de aan de heer A. Uijlenhoet verleende ontheffing van ingezetenschap

10 - A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't Hazzo

11 - A-voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo

12 - Motie vreemd aan de orde van de dag van de inzake Bravoflex

13 - Motie vreemd aan de orde van de dag Maak glasvezelkabel in het buitengebied van Waalre haalbaar voor iedereen

14 - Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willing

15 - Sluiting