Raadsvergadering (besluitvormend) 6 juni 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 21 mei 2019

7 - A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp

8 - A-voorstel tot het geven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 6 appartementen Markt 14

9 - A-voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie RES (Regionale Energiestrategie)

10 - Motie CDA vreemd aan de orde van de dag Welstandsnota

11 - Sluiting