Raadsvergadering (besluitvormend) 19 september 2017

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal, Laan van Diepenvoorde 8 Waalre
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Voorstel tot het benoemen van een nieuwe fractievertegenwoordiger namens AWB

4 - Beëdiging fractievertegenwoordiger AWB

5 - Vragenhalfuur

6 - Mededelingen

7 - Ingekomen stukken

8 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 11 juli 2017

9 - B-Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Participatiewet

10 - B-Voorstel tot het overdragen van de wettelijke taken ten behoeve van het bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhhoven (MRE) naar de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost

11 - B-Voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2017 en kennisnemen van de Nieuwsberichten van juni 2017

12 - A-Initiatiefvoorstel tot het (pro)actief bestrijden van ratten in de gemeente

13 - A-Voorstel tot het vaststellen van het Pachtbeleid

14 - A-Voorstel tot het vaststellen van de Integrale visie dorpshart Aalst

15 - Sluiting