Raadsvergadering (besluitvormend) 16 maart 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 2 maart 2021

7 - A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn

8 - A-voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 2021

9 - Voorstel tot het instellen van de commissie geloofsbrieven en drie leden van de raad benoemen om in deze commissie plaats te nemen

10 - Sluiting