Raadsvergadering (besluitvormend) 30 maart 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. A.J.W. Boelhouwer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Voorstel tot toelating van twee nieuwe raadsleden

4 - Beëdiging van de toegelaten raadsleden

5 - Voorstel tot het benoemen van een nieuwe fractievertegenwoordiger namens de PvdA fractie

6 - Beëdiging fractievertegenwoordiger

7 - Vragenhalfuur

8 - Mededelingen

9 - Ingekomen stukken

10 - Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 16 maart 2021

11 - A-voorstel tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling PlusTeam

12 - A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn

13 - Motie vreemd aan de orde van de dag: Bijstandsgerechtigden vrijstelling van giften tot € 1200,- per jaar

14 - Sluiting