Raadsvergadering (besluitvormend) 4 december 2018

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. J.W. Brenninkmeijer
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 20 november 2018

7 - B-voorstel tot vaststellen startdocument Omgevingswet

8 - B-voorstel tot deelname experiment centraal tellen stemmen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap en Europees parlement

9 - B-voorstel tot het vaststellen van de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking gemeente Waalre

10 - A-voorstel tot deelnemen kavelruil Dommeldal de Hogt

11 - A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP)

12 - Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: Rookvrij maken ingang Huis van Waalre

13 - Sluiting